Talon maalaus antaa suojan aikaa ja olosuhteita vastaan

Maali suojaa puupintaa ja pidentää näin ollen puisen ulkoverhouksen elinkaarta. Talon julkisivun huoltomaalaus ei siis ole olennainen pelkästään ulkonäkösyistä. Kulunut maalikerros päästää helpommin läpi esimerkiksi kosteutta ja likaa. Sen seurauksena puupinta on altis homehtumiselle ja myöhemmin lahoamisen aiheuttamille vaurioille.

Milloin talon maalaus on ajankohtaista?

Laadukkainkin maali haalistuu, kuluu, hilseilee ja haurastuu, kun se altistuu esimerkiksi auringolle, ilmansaasteille ja sateelle. Oikea-aikainen huoltomaalaus pitää talon yleisilmeen siistinä ja ylläpitää kiinteistön arvoa. Huoltomaalaus on kustannustehokkain, kun se tehdään ennen kuin vauriot ovat ehtineet pitkälle puurakenteisiin.

Talon huoltomaalaus on ajankohtainen keskimäärin 10–15 vuoden välein riippuen olosuhteista, maalista ja siitä, miten hyvin edellinen maalaus on suoritettu. Huoltomaalaukselle on tarve, jos maalipinnassa on paljaita kohtia tai kun se hilseilee tai lohkeilee. Epätasainen sävy tai se, että maalipinta näyttää epämääräisen kuluneelta, ovat nekin merkkejä huoltomaalauksen tarpeesta.

Myös talon katto voi vaatia säännöllistä huoltomaalausta.

Perusteellinen työ takaa kestävän ja kauniin lopputuloksen

Ammattimainen talon julkisivumaalaus sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Huolellinen suojaus, jolla estetään esimerkiksi irtaimiston ja terassin sotkeentuminen.
 2. Rakenteiden läpikäynti ja mahdollisten lahojen puuosien vaihtaminen uusiin.
 3. Vanhan maalin kaapiminen pois teräskaapimella.
 4. Puupinnan puhdistus ja pesu. Joskus pelkkä kuivaharjaaminen riittää, mutta usein verhous vaatii pesun pinnalle sopivalla pesuaineella tai homepesuaineella. Mikäli tässä työvaiheessa joudutaan käyttämään vettä, puupinnan on annettava kuivua hyvin.
 5. Mahdollisten paljaiden kohtien maalaaminen pohjamaalilla.
 6. Jokaisen pinnan maalaaminen pintamaalilla 1–2 kertaa riippuen maalin peittävyydestä.
 7. Loppusiivous ja jätteiden poisvienti.

Kun kyseessä on uusi, ennen maalaamaton ulkoverhous, pohjatöitä ei useimmiten tarvitse tehdä. Tarvittaessa pinta ainoastaan kuivaharjataan. Koko pinta pohjamaalataan kerran, minkä jälkeen pintamaalaus suoritetaan 1–2 kertaa.

Talon maalauksen ammattilainen huomioi seuraavat seikat

 • Suunnittelu

  Huolellinen suunnittelu säästää aikaa, rahaa ja työtä. Kun ennakoi sääolosuhteet ja ottaa huomioon maalauskohteen yksilölliset ominaisuudet, esimerkiksi telineitä ei tarvitse siirrellä turhaan. Huolellinen suojaus sekä pohjatöiden arviointi ja ennakointi ovat nekin ammattimaisuuden osoitus. Maalatessa tulee pyrkiä myös siihen, että yhtenäisen maalipinnan maalaa samasta sävytyserästä olevalla maalilla.

 • Työturvallisuus

  Työmaalla koskaan ei ole niin kiire, etteikö turvallisuudesta ehtisi huolehtia. Esimerkiksi valjaiden ja muiden varusteiden oikeaoppinen käyttö on ammattimaista. Työturvallisuuteen kuuluu myös se, että käytössä olevat työvälineet ovat ehjät ja oikeanlaiset.

 • Sää

  Maalaustyötä ei kannata tehdä esimerkiksi liian kostealla tai kylmällä ilmalla. Maalattavalle pinnalle kohdistuvaa suoraa auringonpaistetta tulee välttää. Sääolosuhteita täytyy ennakoida myös kuivumista, ei ainoastaan työn suorittamista, silmällä pitäen.

 • Maalien valinta

  Ammattilainen tietää, mitä maalia edellisen maalikerroksen päälle voi laittaa. Kaikki maalit eivät ole keskenään yhteensopivia, ja siksi on syytä selvittää, mitä maalia verhouksessa on käytetty aikaisemmin. Mikäli käytetään sekä pohja- että pintamaalia, niiden tulee olla yhteen sopivia.

Arvioimme maalaustarpeen ja annamme tiukan tarjouksen toteutuksesta maksutta!

Talon maalaus – usein kysyttyä

1. Miksi talon maalipinta kuluu?

Maalipintaa kuluttavat esimerkiksi ilmansaasteet, sateet, auringonpaiste, pöly, lika ja home. Kun maalin kuluminen pääsee alulle, se kiihtyy. Kulumista voi ehkäistä ja hidastaa oikeanlaisilla rakenteilla, kuten räystäillä ja ränneillä. Mikään maalipinta ei kuitenkaan kestä ikuisesti.

2. Milloin talo on maalauksen tarpeessa?

Suositeltava huoltoväli on noin 10–15 vuotta riippuen esimerkiksi maalista ja rakennuksen altistumista eri luonnonolosuhteille. Maalaustyö kannattaa teettää mieluummin aikaisemmin kuin myöhemmin, koska kulunut maalipinta altistaa esimerkiksi puurakenteiden syvemmille vaurioille, kuten lahoamiselle. Merkkejä siitä, että julkisivu on maalauksen tarpeessa, ovat esimerkiksi maalipinnan hilseily, kuluneisuus ja epätasaisuus sekä maalipinnassa olevat paljaat kohdat.

3. Paljon talon maalaus maksaa?

Urakan hintaan vaikuttavat monet tekijät, kuten pohjatöiden määrä ja maalattavan alueen pinta-ala. Muut haasteet, kuten maaston korkeuserot ja rakennuksen korkeus, voivat nekin vaikuttaa hintaan. Annamme mielellämme kustannusarvion maksuttoman arviokäynnin perusteella. Käynti ei sido mihinkään.

4. Voiko talon sävyn vaihtaa?

Joillakin alueilla asemakaava saattaa määrittää sallitut julkisivun värit, mikä mahdollisesti rajoittaa värin vaihtamista. Suoritettavan työn kannalta värisävyn vaihtaminen on useimmiten mahdollista, joskin se saattaa lisätä työmäärää. Joskus on niin, että samalla värisävyllä maalatessa pintamaalia riittää yksi kerros, mutta väriä vaihdettaessa tasaisen lopputuloksen aikaansaaminen edellyttää kahta pintamaalikerrosta.

5. Mikä on hyvä maali talon maalaukseen?

Kun teetät julkisivumaalauksen ammattilaisella, hän neuvoo myös maalin valinnassa. Vanhan maalipinnan päälle ei voi maalata millä tahansa maalilla, minkä lisäksi pohjamaalin ja pintamaalin tulee olla yhteensopivia. Nyrkkisääntö on, että öljymaalin päälle voi maalata vesiohenteisella, mutta toisin päin ei ole suositeltavaa. Keittomaalin päälle suositellaan aina keittomaalia. Jos edellisen maalin poistaa kokonaan, edellä mainittuja rajoitteita ei ole.

Ammattilainen osaa neuvoa myös hyvän värisävyn valinnassa. Mikäli aiempi värisävy miellyttää, usein on yksinkertaisinta pitäytyä siinä.

6. Kumpi on parempi, vesiohenteinen maali vai öljymaali?

Suomen olosuhteissa hengittävä ja elastisena pysyvä vesiohenteinen maali, kuten sävynkestoltaan erittäin hyvä akrylaattimaali, on usein pitkäikäisempi vaihtoehto.
Toisaalta esimerkiksi rintamamiestaloissa puun pinnassa on usein useampi öljymaalikerros, ja tällöin myös uudeksi maaliksi on valittava öljymaali.

7. Mitä pohjatöitä täytyy tehdä ennen talon maalausta?

Mikäli ulkoverhouksessa on lahoja rakenteita, ne täytyy vaihtaa uusiin.

Huollettava ulkoverhous tulee aina puhdistaa. Joskus riittää pelkkä kuivapesu harjalla, mutta usein verhous vaatii vesipesun pinnalle sopivalla pesuaineella tai homepesuaineella. Vanhan maalikerroksen päällä mahdollisesti elävä homekasvusto pääsee helposti nousemaan uuden maalikerroksen läpi verhouksen pintaan, minkä vuoksi sen poistaminen on tärkeää. Pahimmillaan homekasvusto lahottaa puurakenteita.

Kaikkea vanhaa maalia ei tarvitse poistaa. Helposti irtoava, vanha maalipinta poistetaan ja paljaille kohdille levitetään pohjamaali.

8. Millä säällä talo kannattaa maalata?

Laadukkaan ja kestävän lopputuloksen aikaansaamiseksi millä tahansa säällä ei kannata maalata. Liian kosteaa ja kylmää ilma sekä liian kuumaa, suoraa auringonpaistetta on syytä välttää. Sääolosuhteet tulee huomioida myös kuivumisen suhteen.

Suomessa paras maalauskeli on useimmiten toukokuusta syyskuuhun, mutta väliin mahtuu päiviä, jolloin maalaustyöstä on syytä pitää taukoa. Päivittäisellä ja viikoittaisella suunnittelulla työtä on mahdollista edistää myös ei niin optimaalisissa sääolosuhteissa: sateella voi pestä maalattavan pinnan, ja auringon paistaessa kuumasti voi maalata varjon puoleista seinää.

Ammattimaalari antaa työlleen aina työtakuun, joka meillä on kaksi vuotta. Rajatapauksissa vastuu on ammattilaisen, ei asiakkaan.

9. Kuinka kauan talon maalaus kestää?

Omakotitalon maalaus kestää keskimäärin 2–5 työpäivää. Mahdollinen homepesu tulee tehdä ajoissa, ja siihen on hyvä hyödyntää kesän sadepäiviä.

10. Mikä on kotitalousvähennys ja miten se toimii?

Jos teetät kotonasi remontin ennakkoperintärekisteriin merkityltä toimijalta, voit saada kotitalousvähennyksen, joka vuonna 2020 on 40 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta. Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Kotitalousvähennys on enintään 2250 euroa vuodessa (puolison vähennysoikeuden kanssa yhteenlaskettuna 4500 e), ja sen omavastuu on 100 e.

Esimerkki kotitalousvähennyksestä (hinnat sisältävät arvonlisäveron):

Urakan loppusumma on 5000 €, josta työn osuus on 3500 € ja materiaalien osuus 1500 €. Mikäli kotitalousvähennyksen voi hyödyntää kokonaisuudessaan, kotitalousvähennyksen suuruus on 1400 € josta vähennetään omavastuu 100 euroa. Näin ollen asiakkaan todellinen kustannus vähennyksen jälkeen on 3700 €.

Miksi valita Kalteva toteuttamaan talon maalauksen?

 • Annamme pitävän urakkahinnan

  Annamme aina pitävän urakkahinnan, johon sisältyy kaikki tarvittavat työvaiheet. Hinnassa ei tule yllätyksiä, vaan tiedät aina mitä maksat!

 • Aikataulumme pitävät

  Teemme maalaukset aina sovitussa ajassa ja annettujen aikataulujen mukaan. Pidämme teidät ajan tasalla maalauksen ajankohdista.

 • Olemme paikallisia

  Olemme savolainen yritys ja pääpaikkamme on Kuopion Neulamäessä. Osaava henkilöstömme koostuu paikallisista ammattilaisista.

 • Osaamme työmme

  Kaikki maalarimme ovat kokeneita maalauksen ammattilaisia, joilta löytyy vahva osaaminen ja motivaatio työn tekemiseen.

 • Teemme kirjalliset sopimukset

  Teemme asikkaamme kanssa aina kirjalliset sopimukset ja käymme ne läpi niin, ettei mikään jää epäselväksi.

 • Tuemme kotimaista

  Suosimme kotimaisia materiaaleja ja yhteistyökumppaneita – näin tuemme kotimaamme työllisyyttä ja säästämme luontoa.

Pyydä tarjous talon maalauksesta täyttämällä alla oleva lomake

Saammeko tehdä maksuttoman kuntotarkastuksen? Kartoituksen perusteella arvioimme maalaustyön tarpeen ja annamme tarjouksen. Kunto- ja kustannusarvio eivät sido mihinkään.

Voitte myös soittaa suoraan 050 463 3885

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Kuntotarkastus ei sido sinua mihinkään, emmekä luovuta tietojasi kolmansille osapuolille.